Välkommen till Brf Åttakanten

Bostadsrättsföreningen Åttakanten ligger i ”Hängmattan” på Karl Johansgatan/Kaptensgatan i Majorna.
Byggmästaren som byggde det gamla huset byggde många hus i Majorna under slutet av 1800- talet men detta är det enda hus som finns bevarat. Huset är skyddat av ett antal varsamhets- och skyddsbestämmelser som finns redovisade i detaljplanen.

Här blandas gammalt och nytt, 37 nybyggda bostäder och 10 restaurerade. Dessa 47 lägenheter bildar tillsammans Bostadsrättsföreningen Åttakanten. De 47 bostäder som finns inom Åttakanten är uppdelade i tre huskroppar med en gästlägenhet som de boende kan hyra till sina gäster.
Här finns även två lokaler som bostadsrättsföreningen hyr ut till affärsverksamhet. 

Här samlade vi intressant information om det historiska huset